تماس با ما

ساعت کاری فروشگاه: 9/30 تا 13/30 و 16:30  تا 21:00

آدرس فروشگاه:
گیلان – صومعه سرا – خیابان طالقانی – ساختمان نور – فروشگاه فن آوران

شماره تماس:

013-43317069

تلفن همراه:
09227425887

پست الکترونیک:
FATULAMAT@GMAIL.COM