تماس با ما

ساعت کاری فروشگاه: ۹/۳۰ تا ۱۳/۳۰ و ۱۶:۳۰  تا ۲۱:۰۰

آدرس فروشگاه:
گیلان – صومعه سرا – خیابان طالقانی – ساختمان نور – فروشگاه فن آوران

شماره تماس:

۰۱۳-۴۳۳۱۷۰۶۹

تلفن همراه:
۰۹۲۲۷۴۲۵۸۸۷

پست الکترونیک:
FATULAMAT@GMAIL.COM